Bạn đang xem: Trang chủ » Danh bạ

Danh bạ

Nguyễn Văn Dương
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 3 910761
Di động: 0982 692 507
E-mail: nguynduong59@yahoo.com.vn
Nguyễn Hậu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 3 911 509
Di động: 0983 585 156
E-mail: nguyenhaupgdha@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Chức vụ: Chuyên viên Mầm Non
Điện thoại cơ quan: 3 862867
Di động: 0904474225
E-mail: nguyenthanhnguyet.hoian@gmail.com
Nguyễn Ngọc Sỹ
Chức vụ: Chuyên viên CNTT
Di động: 0935641175
E-mail: nguyenngocsypgd@gmail.com
Nguyễn Đức Thành
Chức vụ: Chuyên viên THCS-Đoàn đội
Điện thoại cơ quan: 3 920 929
Di động: 0905 142 110
E-mail: ducthanhclc@gmail.com
Nguyễn Ta
Chức vụ: Chuyên viên TCCB
Điện thoại cơ quan: 3 910 760
Di động: 0905 267 358
E-mail: nguyenta2511@gmail.com
Huỳnh Nước
Chức vụ: Chuyên viên TCCB
Điện thoại cơ quan: 3 910 760
Di động: 0905 277 316
E-mail: huynhnuoc61@gmail.com
Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Chuyên viên THHC
Điện thoại cơ quan: 3 926 567
Di động: 0168 2798985
E-mail: thhc.pgdhoian@gmail.com
Phạm Điền
Chức vụ: Chuyên viên Kế hoạch-CSVC
Điện thoại cơ quan: 3 861215
Di động: 0989 499155
E-mail: phamdienhtl@gmail.com
Đinh Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Chuyên viên hành chính
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 01692 034 599
E-mail: hoadinhthy@yahoo.com
Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Kế toán
Điện thoại cơ quan: 3 861 991
Di động: 0905 311 099
E-mail: hanhtvpgd@gmail.com
Ngụy Đoan Phương
Chức vụ: Văn thư
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 0944 137033
E-mail: phuongnguydoan@gmail.com
Phan Thị Thu Nguyệt
Chức vụ: Thủ quỹ
Điện thoại cơ quan: 3861911
Di động: 0932453409
E-mail: nguyetphannbk@gmail.com
Nguyễn Phi Hùng
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 01287 612 794
E-mail: baovepgdha@gmail.com
Đỗ Văn Thọ
Chức vụ: Chuyên viên tiểu học
Điện thoại cơ quan: 3 911509
Di động: 01683297530
E-mail: vantho302@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Thư
Chức vụ: Chuyên viên Tiếng Anh
Điện thoại cơ quan: 3 862208
Di động: 0982221907
E-mail: minhthu2310@gmail.com
Thân Phương
Chức vụ: Chuyên viên THCS
Địa chỉ: Cẩm Hà Hội An
Di động: 01668171767
E-mail: thanphuong2009@gmail.com
Video Xem thêm
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU VUI TRUNG THU