Bạn đang xem: Trang chủ » Phổ cập giáo dục » DANH BẠ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Phổ cập giáo dục

DANH BẠ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Ngày đăng: 05/04/2019 - Lượt xem: 3322 In trang

1. Đơn vị:                                          TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI CHÁT

- Địa chỉ của trường: Khối An Bang, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    02353 861 706

- Địa chỉ thư điện tử của trường: truongthbuichat@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Mai

02353 861706

0905919185

maicamkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Lý Thị Hữu Lệ Quyên

02353 861706

0345615355

lylequyen79@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Phan Thị Thúy Mai

02353 861706

0905919185

maicamkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Ánh Tuyết

02353 861706

0935705419

leanhtuyet110285@gmail.com

 

2. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM AN

- Địa chỉ của trường: Khối An Bàng, phường  Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3 861973

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  thcaman1.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Vân

02353.861973

0913115154

hongvansp2014@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Khánh Linh

02353.861973

0962110315

klinh78@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Hồng Vân

02353.861973

0913115154

hongvansp2014@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thương

02353.861973

0397274972

nguyenthithuonghoian@gmail.com

 

3. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM KIM

 - Địa chỉ của trường: Thôn 2, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                        0235.3934.697

  Địa chỉ thư điện tử của trường: thcamkimha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trần Mai

0235.3934.697

0905.133.450

tmai3691@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Phương

0235.3934.697

0923.153.075

phuongcamkim@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Trần Mai

0235.3934.697

0905.133.450

tmai3691@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Phạm Ngọc Thạch

0235.3934.697

0982.253.644

thcamkimha@gmail.com

 

4. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÔ

 - Địa chỉ của trường: Số 19, đường Lê Quý Đôn, khối Lâm Sa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại văn phòng:                        0235 3863270

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:  thcampho.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Cao Thị Mỹ

0235 863270

0934849035

caothimy72@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Đoàn Dạ Thảo

0235 863270

0914051000

daothaonguyendoan@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Cao Thị Mỹ

0235 863270

0934849035

caothimy72@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Kim Cảnh

0235 863270

0903153847

kimcanhcp@gmail.com

 

5. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THANH

- Địa chỉ của trường: Tổ 3, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3861122

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  tieuhoccamthanh@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Liễu

0235.3861122

0905.727.801

lieucamkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Võ Thị Thùy Trang

0235.3861122

0847.599.669

vothithuytrang76bc@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Phan Thị Thúy Liễu

0235.3861122

0905727801

lieucamkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Thanh

0235.3861122

0919.768.474

lethanhthct@gmail.com

 

6. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ TRỌNG  HƯỜNG

      Địa chỉ của trường: Số 274, Phù Đổng Thiên Vương, khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An,          

     - Số điện thoại văn phòng:                                                0235 3862691

     - Địa chỉ thư điện tử của trường:              dotronghuonghoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đặng Bảo

0235 3862691

0988326620

dbao1964@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Kim Lâm

0235 3862691

0935551906

kimlamltt6178@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đặng Bảo

0235 3862691

0988326620

dbao1964@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Phương Dung

0235 3862691

0934900791

dungng14@gmail.com

 

7. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐỘ

- Địa chỉ của trường: Thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3862082

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:     thldoha@yahoo.com.vn

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Sen

0235.3862082

0987443851

senledoha@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương Hồng

0235.3862082

01266713399

tamngoc427@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Sen

0235.3862082

0987443851

senledoha@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Trần Trung

0235.3862082

0705928007

trungtran080792@gmail.com

 

8. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

- Địa chỉ của trường: Số 374, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô II, phường: Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                            0235 3.861863

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              thlytutrongha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đỗ Thị Hạnh

0235.3.861863

0934900740

dothihanh.camkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Dương Vũ Quỳnh Chi

0235.3.861863

01234331599

quynhchiphudong@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đỗ Thị Hạnh

0235.3.861863

0934900740

dothihanh.camkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Huỳnh Thị Ngọc Hà

0235.3.861863

0977147471

hoangngocha79@gmail.com

 

9. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 - Địa chỉ của trường: Khối Tân Lập, phường: Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  Số điện thoại văn phòng:                                                0235. 3864005

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              tieuhocluongthevinh2012@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Võ Thị Hồng Loan

0235. 3864005

0762531864

vothihongloanht@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Trang

0235. 3864005

0777527575

mytrangltv@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Võ Thị Hồng Loan

0235. 3864005

0762531864

vothihongloanht@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Đặng Ngọc Quý

0235. 3864005

0901146041

quycflong@gmail.com

 

10. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

- Địa chỉ của trường: Số 06, đường Thái Phiên, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3.861962

- Địa chỉ thư điện tử của trường:            thnguyenbangocha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Thị Hiền Lương

02353.910126

0367117030

hienluong065@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Võ Thị Hà

02353.910126

0839744686

vohanbn@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Hiền Lương

02353.910126

0367117030

hienluong065@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thanh Nga

02353.910126

0905548069

Ngabi123@gmail.com

 

11. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

 - Địa chỉ của trường: Số 01, đường La Hối, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3911.318

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:    phudong.hoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh

0235 3911318

0903573901

nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com

2

Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Thị Thọ

0235 3911318

0385962623

thanhthold@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thanh

0235 3911318

0903573901

nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Huỳnh Thị Thúy Hà

0235 3911318

0974370398

huynhthithuyhapdha@gmail.com

 

12. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHONG

 Địa chỉ của trường: Số 139, đường Lý Thường Kiệt, khối Phong An, phường:Sơn Phong,  thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3914039

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              tieuhocsonphong@gmail.com.

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Đông

02353914039

0935.716.136

zhodm1970@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Tấn Ngân

02353914039

0905992165

ntngansphoian@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Đông

02353914039

0935716136

zhodm1970@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Hồng Kim

02353914039

0935270096

hongkim5574@gmail.com

 


13. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

- Địa chỉ của trường: Đường Lương Như Bích, khối phố Xuyên Trung, phường:Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0235.3862127

- Địa chỉ thư điện tử của trường:           thtranquoctoanhoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Hồ Thị Đào

0235.3862127

0368105128

hoaigiang65@yahoo.com.vn

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Diệu Nga

0235.3862127

0935071320

dieungatraque@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Hồ Thị Đào

0235.3862127

0368105128

hoaigiang65@yahoo.com.vn

4

Chủ tịch Công đoàn

Đỗ Thị Cẩm Phi

0235.3862127

0973798004

kittyminsu@gmail.com

 

 

 

Tin khác ...

 

 

Bình chọn
Thống kê truy cập
Đang online 26
Hôm nay 1351
Tháng này 44.843
Tổng truy cập 6.491.290
Video Xem thêm
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU VUI TRUNG THU