Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu các trường » Trường mầm non

Giới thiệu các trường

Trường mầm non

Ngày đăng: 21/03/2014 - Lượt xem: 3064 In trang
MNCL Cẩm An, MNCL Cẩm Châu, MNCL Cẩm Kim, MGCL Cẩm Nam, MGCL Cẩm Thanh, MNCL Cẩm Hà, MNCL Cẩm Phô, MNCLSơn Ca, MNCL Măng Non, MNCL Tân An, MNCL Thanh Hà, MG Tân Hiệp,MNCL Cửa Đại...

1. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM AN

- Địa chỉ của trường: Khối An Tân, phường Cẩm An, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                              0510 3.862166

- Địa chỉ thư điện tử của trường:               mncaman@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Phan Thị Hồng Hạnh 05103.862166 0985757155 phanthihonghanh409@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Lê Thị Thiệt 05103.862166 0934939108 lethithiet1968@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Phan Thị Hồng Hạnh 05103.862166 0985757155 phanthihonghanh409@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hiền 05103.862166 0905116867 thuhien9900@gmail.co

2. Đơn vị:   TRƯỜNG MẪU GIÁO CỬA ĐẠI

  Địa chỉ của trường: Số nhà 46, đường Phan Tình, khối Phước Tân, phường Cửa Đại, thành phố Hội An

  - Số điện thoại văn phòng:                              0510 3 927778

  - Địa chỉ thư điện tử của trường: mncuadai@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lài 0510.3927778 01224424924 laick65@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Võ Thị Phượng 0510.3927778 0935729318 Vophuong1428@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Lài 0510.3927778 01224424924 laick65@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Nhau 0510.3927778 0905357832 nhaunguyen0503@gmail.com

3. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM HÀ

- Địa chỉ của trường: Thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                               0510 3 950233

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              mncamha@yahoo.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Lâm Thị Đa 0510. 3 950233 0905597219 Lamthida309@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Hiệp 0510. 3 950233 0932441599 nguyenhonghiep71@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Lâm Thị Đa 0510. 3 950233 0905597219 Lamthida309@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hồng Hiệp 0510. 3 950233 0932441599 nguyenhonghiep71@gmail.com

4. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM KIM

 Địa chỉ của trường: Tổ 10b, thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3 934849

 - Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnoncamkim@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Hồ Thị Kim Liên 05103934849 01282779111 kimlienho157@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Lê Thị Kim Yến 05103934849 0938117471 kimyenle123@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Hồ Thị Kim Liên 05103934849 01282779111 kimlienho157@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Hồ Thị Kim Liên 05103934849 0938117471 kimyenle123@gmail.com

5. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM NAM

- Địa chỉ của trường: Số 403, đường Nguyễn Tri Phương, khối Thanh Nam Tây, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                              0150 3862122

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              mncamnamha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Lê Thị Nhung 0510 3862 122 0905205965 nhung_lethi2009@yahoo.com
2 Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh 0510 3862 122 0935339567 thanhmn295@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Cẩm Nam 0510 3862 122 01647179429 lethicamnam@gmail.com

6. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM THANH

 - Địa chỉ của trường:  Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510 3 862128

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              mgcamthanh@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Lê Thị Kim Loan 0510 3 862128 0935807677 lekimloanha@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Trần Thị Kim Nam 0510 3 862128 01636557118 trankimnam1963@gmail.com
3 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thùy Trang 0510 3 862128 0905 883255 doantrung2012@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Trần Thị Kim Nam 0510 3 862128 01636557118 trankimnam1963@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thùy Trang 0510 3 862128 0905 883255 doantrung2012@gmail.com

7. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

 - Địa chỉ của trường:  Số 27, đường Lê Lợi, khối An Thái, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại văn phòng:                                          0510 3861756

 - Địa chỉ thư điện tử của trường: maugiaomangnonminhan@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân 0510 3861756 0905393439 nguyenthixuanminhan@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Đoàn Thị Xuân Liễu 0510 3861756 01658053035 xlieudoan@gmail.com
3 Phó hiệu trưởng Lê Thị Thu Hơng 0510 3861756 0982573895 thuhuongmangnon@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Xuân 0510 3861756 0905393439 nguyenthixuanminhan@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Trần Thanh Thủy 0510 3861756 0945215765 nguyentranthanhthuy3@gmail.com

8. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN AN

 - Địa chỉ của trường: Số 114, đường Lê Hồng Phong, khối Tân Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3 864867

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnontan114@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Lê Thị Nho Trâm 05103.864867 0905495159 lethinhotram65@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Đỗ Nữ Trâm Uyên 05103.864867 0935218435 tramuyen030578@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Lê Thị Nho Trâm 05103.864867 0905495159 lethinhotram65@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thanh Nga 05103.864867 01287796474 tranthanhnga240283@gmail.com

9. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO THANH HÀ

- Địa chỉ của trường: khối phố: An Bang, xã, phường: Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                             0510 3 922144

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              mnclthanhha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Trần Thị Thanh Phương 05103922144 01223451602 tphuong101@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Huỳnh Thị Mai 05103922144 05103917163 hoathuytien0502@gmail.com
3 Phó hiệu trưởng Trương Thị Phong Lan 05103922144 0935861444 truongphonglan731976@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Trần Thị Thanh Phương 05103922144 01223451602 tphuong101@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Tùng 05103922144 01674992941 nttungthanhha@gmail.com

10. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HIỆP

 - Địa chỉ của trường: Thôn Bãi Ông,  xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại văn phòng:                              0510 3 864787

- Địa chỉ thư điện tử của trường:             mgthiep@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Lê Thị Bích Liên 0510 3864787 0983787535 mgthiep@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Lê Thị Bích Liên 0510 3864787 0983787535 mgthiep@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Mai Thị Lệ Dung 0510 3864787 0974363297 maidungclc@gmail.com

11. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON CẨM CHÂU

 - Địa chỉ của trường: Khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  - Số điện thoại văn phòng:                                    0510.3.862110

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mncamchau110@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Khương Thị Thủy 0510.3862110 0905.051003 mncamchau110@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu 0510.3862110 0907.640924 Nguyenthumncd@gmail.com
3 Phó hiệu trưởng Cao Thị Kim Huệ  0510.3862110 0914.487345 huetraque@yahoo.com
4 Bí thư Chi bộ Khương Thị Thủy 0510.3862110 0905.051003 mncamchau110@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Cao Thị Kim Huệ  0510.3862110 0914.487345 huetraque@yahoo.com

12. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHÔ

 - Địa chỉ của trường: Số 86, đường Phan Chu Trinh, khối Hoài Phô, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

 - Số điện thoại văn phòng:                        0510.3 861613

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnoncampho@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Phan Thị Yến 0510.3 861613 0905028191 mamnoncampho@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Lan Anh 0510.3 861613 0975407303 mamnoncampho@gmail.com
3 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Như Loan 0510.3 861613 0905319539 nhuloan2708@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Phan Thị Yến 0510.3 861613 0905028191 mamnoncampho@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Phan Ngọc Cẩm 0510.3 861613 0906348494 camphan24@gmail.com

13. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

- Địa chỉ của trường: Số 03, đường Trần Hưng Đạo, khối An thọ, phường Sơn Phong, thành phố  Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3 861542

 - Địa chỉ thư điện tử của trường: truongmnclsonca@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Ngô Thị Thanh Thúy 0510 3 861542 0906.461.421 ngothanhthuy103@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Hồ Thị Ái Nhân 0510 3 861542

0935.638119 

hoainhan5959@gmail.com
3 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thường 0510 3 861542 0981.392.995 thuongnt1971@yahoo.com.vn
4 Bí thư Chi bộ Ngô Thị Thanh Thúy 0510 3 861542 0906.461.421 ngothanhthuy103@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Hà Thị Như Ý 0510 3 861542 0905.883.763 hanhuy2004@gmail.com

14. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON CHÚ VOI CON  (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Số 297, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                        0905.089.212

Địa chỉ thư điện tử của trường: mnttchuvoicon@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Dương Minh Thùy   0905.089.212 mnttchuvoicon@gmail.com

15. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Số 390-392, đường Nguyễn Tất Thành,thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510.3950 979

Địa chỉ thư điện tử của trường: hoianmnhoami@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Từ Thị Dân 0510.3950 979 01632.405253 tuthidan558@gmail.com

16. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN ƯƠM (Loại hình: Tư thục)

 - Địa chỉ của trường: Số 20/3, Đường 18 tháng 8, khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô; thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3922 240

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  mamnonvuonuom@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng 0510 3922 240 0905816308 nguyenhongpd@gmail.com
2 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa 0510 3922 240 0916875311 nguyenthihoack@gmail.com

17. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường:  Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Sơn Phong; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3 255109

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử
 1 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Gái 0510 3 255109 0905 225744  
Tin khác ...

 

Bình chọn
Bạn đến từ đâu?
Cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT Hội An
Học sinh của Thành phố Hội An
Phụ huynh học sinh ở Hội An
Những người trong ngành giáo dục ở các nơi
Thống kê truy cập
Đang online 47
Hôm nay 1088
Tháng này 23.355
Tổng truy cập 4.130.769