Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu các trường » TRƯỜNG TIỂU HỌC

Giới thiệu các trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Ngày đăng: 20/03/2014 - Lượt xem: 3086 In trang
TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Lê Độ, TH Trần Quốc Toản, TH Phù Đổng, TH Lý Tự Trọng, TH Cẩm Thanh,TH Cẩm An 1, TH Đỗ Trọng Hường, TH Bùi Chát, TH Cẩm Kim, TH Cẩm Phô, TH Lương Thế Vinh, TH Sơn Phong, TH Tân Hiệp...

1. Đơn vị:                                          TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI CHÁT

- Địa chỉ của trường: Khối An Bang, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    05103 861 706

- Địa chỉ thư điện tử của trường: truongthbuichat@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trương Thị Thu Hà

05103 950362 0905459525 thuhatruong2010@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Vân 05103 861706

05103501222

hongvansp2014@gmail.com
3 Phó Hiệu trưởng Phan Thị Thúy Mai 05103 861706 0905 919185 maicamkim@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Trương Thị Thu Hà 05103 950362 0905 459525 thuhatruong2010@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Tạ Diệp Thượng Uyển 05103 861706 0978 183407 tadiepthuonguyen@gmail.com

2. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM AN

- Địa chỉ của trường: Khối An Bàng, phường  Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3 861973

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  thcaman1.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Bùi Thị Phú Phương

05103.861973 0932569956 phuphuongca1@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Khánh Linh 05103.861973 0962110315 klinh78@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Bùi Thị Phú Phương 05103.861973 0932569956 phuphuongca1@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thương 05103.861973 01697274972 nguyenthithuonghoian@gmail.com

3. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM KIM

 - Địa chỉ của trường: Thôn 2, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                        0510.3934.697

  Địa chỉ thư điện tử của trường: thcamkimha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trần Mai

0510.3934.697 0905.133.450 tmai3691@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Trần Thị Phương 0510.3934.697 0923.153.075 phuongcamkim@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Trần Mai 0510.3934.697 0905.133.450 tmai3691@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Phạm Ngọc Thạch 0510.3934.697 0982.253.644 thcamkimha@gmail.com

4. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÔ

 - Địa chỉ của trường: Số 19, đường Lê Quý Đôn, khối Lâm Sa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại văn phòng:                        0510 3863270

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:  thcampho.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Thị Minh Hiếu

0510 3863270 01225586261 thcampho.ha@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Vương Hữu Chung 0510 3863270 01659868754 chungpht123@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Lê Thị Minh Hiếu 0510 3863270 01225586261 thcampho.ha@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Đinh Thị Tuyết 0510 3863270 0932556 357 dinhtuyet52@gmail.com

5. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THANH

- Địa chỉ của trường: Tổ 3, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510.3861122

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  tieuhoccamthanh@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Đông

0510.3861122 0935.716.136 zhodm1970@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Phan Thị Thúy Liễu 0510.3861122 0905.727.801 lieucamkim@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Đông 0510.3861122 0935.716.136 zhodm1970@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Thanh 0510.3861122 0919.768.474 lethanhthct@gmail.com

6. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ TRỌNG  HƯỜNG

      Địa chỉ của trường: Số 274, Phù Đổng Thiên Vương, khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An,          

     - Số điện thoại văn phòng:                                                0510 3862691

     - Địa chỉ thư điện tử của trường:              dotronghuonghoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đặng Bảo

0510 3862691 0988326620 dbao1964@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Lâm 0510 3862691 0935551906 kimlamltt6178@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Đặng Bảo 0510 3862691 0988326620 dbao1964@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Phương Dung 0510 3862691 0934900791 dungng14@gmail.com

7. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐỘ

- Địa chỉ của trường: Thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                    0510.3862082

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:     thldoha@yahoo.com.vn

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Sen

0510.3862082 0987443851 senledoha@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Hồng 0510.3862082 01266713399 tamngoc427@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Nguyễn Sen 0510.3862082 0987443851 senledoha@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Phan Thị Thanh Mười 0510.3862082 0903558016 muoi_ld@yahoo.com

8. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

- Địa chỉ của trường: Số 374, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô II, phường: Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                            0510 3.861863

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              thlytutrongha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Dương Thị Mỹ Mai

0510.3.861863 0914146413 mymai63ltt@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Lê Thị Hiền Lương 0510.3.861863 01667117030 hienluong065@gmail.com
3 Phó Hiệu trưởng Dương Vũ Quỳnh Chi 0510.3.861863 01234331599 quynhchiphudong@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Dương Thị Mỹ Mai 0510.3.861863 0914146413 mymai63ltt@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Huỳnh Thị Ngọc Hà 0510.3.861863 0977147471 hoangngocha79@gmail.com

9. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 - Địa chỉ của trường: Khối Tân Lập, phường: Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  Số điện thoại văn phòng:                                                0510. 3864005

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              thluongthevinhha@yahoo.com.vn

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Võ Thị Hồng Loan

0510. 3864005 01262531864 vothihongloanht@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hạnh 0510. 3864005 0934 900740 dothihanh.camkim@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Võ Thị Hồng Loan 0510. 3864005 01262531864 vothihongloanht@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Đặng Thị Lan 0510. 3864005 0934 849181  

10. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

- Địa chỉ của trường: Số 06, đường Thái Phiên, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3.861962

- Địa chỉ thư điện tử của trường:            thnguyenbangocha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Quang Hùng

05103.910126 0905210016 nguyenquanghungbn@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Võ Thị Hà 05103.910126 01239744686 vohanbn@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Nguyễn Quang Hùng 05103.910126 0905210016 nguyenquanghungbn@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Lê Hải Vân 05103.910126 01215738159 haivannguyenle@gmail.com

11. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

 - Địa chỉ của trường: Số 01, đường La Hối, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  Số điện thoại văn phòng:                                    0510.3911.318

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:    phudong.hoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh

0510 3911318 0903573901 nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com
2 Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thọ 0510 3911318 01685962623 thanhthold@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Nguyễn Thanh 0510 3911318 0903573901 nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com
4 Chủ tịch Công đoàn Huỳnh Thị Thúy Hà 0510 3911318 0974370398 huynhthithuyhapdha@gmail.com

12. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHONG

 Địa chỉ của trường: Số 139, đường Lý Thường Kiệt, khối Phong An, phường:Sơn Phong,  thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                    0510 3914039

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              tieuhocsonphong@gmail.com.

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Hồng

05103914039 0988007794 hongphan62@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Ngân 05103914039 0905992165 ntngansphoian@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Phan Thị Hồng 05103914039 0988007794 hongphan62@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Phạm Ngọc Nguyên 05103914039 01234774772 phamnguyenhoian@gmail.com

13. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

- Địa chỉ của trường: Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510 3930115

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:              thtanhiepha@yahoo.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Hồ Thị Đào

0510.3930115 01668105128 hoaigiang65@gmail.com
2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thuận 0510.3930115 01665810043 thuanthclc@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Hồ Thị Đào 0510.3930115 01668105128 hoaigiang65@gmail.com
4 Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Hồng Thu 0510.3930115 0977459501 hongthuclc@gmail.com

14. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

- Địa chỉ của trường: Đường Lương Như Bích, khối phố Xuyên Trung, phường:Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510.3862127

- Địa chỉ thư điện tử của trường:           thtranquoctoanhoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phạm Văn Sỹ

0510.3862127 0905233645 sypgd@yahoo.com.vn
2 Phó Hiệu trưởng Cao Thị Mỹ 0510.3862127 0934849035 caothimy72@gmail.com
3 Bí thư Chi bộ Phạm Văn Sỹ 0510.3862127 0905233645 sypgd@yahoo.com.vn
4 Chủ tịch Công đoàn Đặng Thị Dung 0510.3862127 01678907502 dangthidung05@gmail.com.vn

 

Bình chọn
Bạn đến từ đâu?
Cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT Hội An
Học sinh của Thành phố Hội An
Phụ huynh học sinh ở Hội An
Những người trong ngành giáo dục ở các nơi
Thống kê truy cập
Đang online 50
Hôm nay 1091
Tháng này 23.358
Tổng truy cập 4.130.772