Bạn đang xem: Trang chủ » Danh bạ

Danh bạ

Huỳnh Ngọc Quốc
Chức vụ: Trưởng Phòng
Địa chỉ: 56 Nguyễn Công Trứ- Hội An
Điện thoại cơ quan: 02353 920215
Di động: 0905914108
E-mail: huynhquockd@gmail.com
Nguyễn Hậu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 3 911 509
Di động: 0983 585 156
E-mail: nguyenhaupgdha@gmail.com
Trần Thị Ngọc Hân
Chức vụ: Chuyên viên GDMN
Di động: 0905454670
Đỗ Văn Thọ
Chức vụ: Chuyên viên tiểu học
Điện thoại cơ quan: 3 911509
Di động: 01683297530
E-mail: vantho302@gmail.com
Mai Văn Hùng
Chức vụ: Chuyên viên THCS
Địa chỉ: Sơn Phô 2, Cẩm Châu
Di động: 0905965094
Lê Bản Thịnh
Chức vụ: Chuyên viên TH-HC
Điện thoại cơ quan: 3 920 929
Di động: 0983328178
Thân Phương
Chức vụ: Chuyên viên TCCB
Địa chỉ: Cẩm Hà Hội An
Di động: 01668171767
E-mail: thanphuong2009@gmail.com
Nguyễn Ngọc Sỹ
Chức vụ: Chuyên viên CNTT
Di động: 0935641175
E-mail: nguyenngocsypgd@gmail.com
Phạm Cường
Chức vụ: Chuyên viên NGLL
Địa chỉ: Phan Chu Trinh, Cẩm Phô, Hội An
Điện thoại cơ quan: 02353920929
Di động: 0914113154
Nguyễn Thị Phương Hồng Hiếu
Chức vụ: Chuyên viên hành chính
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 0905362424
E-mail: hoadinhthy@yahoo.com
Ngụy Đoan Phương
Chức vụ: Văn thư
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 0944 137033
E-mail: phuongnguydoan@gmail.com
Đinh Văn Minh
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 01287 612 794
E-mail: baovepgdha@gmail.com
Nguyễn Viết Tình
Chức vụ: Chuyên viên THCS
Di động: 0905812261
Trần Thị Ngọc Hương
Chức vụ: Tài vụ
Di động: 0914617343
Lê Thị Thu Hiền
Chức vụ: Chuyên viên tiểu học
Địa chỉ: 56 Nguyễn Công Trứ
Di động: 0906431179
Tin đọc nhiều
Video Xem thêm
Chúng em với chiếc đèn lồng phố hội