Bạn đang xem: Trang chủ » Phổ cập giáo dục » CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Phổ cập giáo dục

CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Ngày đăng: 04/05/2019 - Lượt xem: 4431 In trang

Tăng cường chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường và khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo được triển khai thực hiện nghiêm theo các văn bản chỉ đạo của các cấp cụ thể như sau:

1. Nghị định số 80/2017 ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định về môi trường an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường: /data/files/80.signed%20giao%20duc%20an%20toan%20lanh%20manh%2C%20than%20thien%2C%20chong%20bao%20luc%20hoc%20duong.pdf.

2. Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành đông phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021: /data/files/_data_hcmedu_cttt_attachments_2018_1_5886-qd-bgddt_phong_chong_bao_luc_hoc_duong_161201815.pdf.

3. Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ GDDT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục: /data/files/CHI%20THI%20505%20-BGD.doc.

4. Quyết định 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2018 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020": /data/files/1235_QD_BGDDT.PDF

5. Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 7/05/2018 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo: /data/files/CT1737-CT-BGD%20%C4%90T.pdf.

6. Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025": /data/files/1299.signed.pdf

7. Công văn số 5812/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống bạo lực học đường: /data/files/5812-BGD_ve_xay_dung_ke_hoach_phong_ngua_bao_luc_hoc_duong_2019_190104083118.pdf

8. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên: /data/files/06_2019_TT_BGDDT.signed.pdf.

9. Chỉ thị số 993/CT-BGDDT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục : /data/files/Chi%20thi%20so%20993_CT_BGDDT.signed.pdf

Tin khác ...

 

 

Bình chọn
Thống kê truy cập
Đang online 12
Hôm nay 1267
Tháng này 34.215
Tổng truy cập 8.331.418
Video Xem thêm
Chúng em với chiếc đèn lồng phố hội