Bạn đang xem: Trang chủ » Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Tên văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành Năm phát hành
Loại văn bản
STT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2017/TT-BGDĐT 2017-11-08 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
2 101/2017/NĐ-CP 2017-09-01 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3 14/CT-UBND 2017-08-28 Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018
4 1839/QÐ-UBND 2017-08-23 Ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn Hội An đến năm 2020
5 20/2017/TT-BGDĐT 2017-08-18 Thông tư Quy địnhtiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
6 2573/QĐ-UBND 2017-07-19 Khung thời gian năm học 2017-2018 của UBND Tỉnh Quảng Nam
7 16/2017/TT-BGDĐT 2017-07-12 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
8 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 2015-09-16 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
9 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 2015-09-16 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
10 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 2015-09-14 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Tin đọc nhiều
Video Xem thêm
Chúng em với chiếc đèn lồng phố hội